Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw- konkurs

Ogłaszamy konkurs skierowany do partnerów społecznych, którego celem jest wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Wnioski przyjmowane będą od 6 grudnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r. do godz. 12.00. Alokacja wynosi 2,6 mln zł.

 

 


Wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu jest przeznaczone na:

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

  • organizacji pracy,
  • form świadczenia pracy,
  • promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • godzenia życia zawodowego i prywatnego.

2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

Szczegółowe zasady aplikowania określa dokumentacja konkursowa dostępna poniżej oraz w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1, tel. 56 656 10 55, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko‑pomorskie.pl.

Aktualny harmonogram płatności można pobrać w zakładce POKL/Ważne dokumenty/Dokumenty pomocnicze

Do pobrania:

Opublikowano: 2013-12-06 przez Kamila Kołoszko ostatnia aktualizacja: 2014-03-19

Wróć