Mojregion.eu - Mój region w Europie

Innowacyjne wsparcie dla pracujacych osób 50+

podpisanie umowy

Podpisana została druga umowa o dofinansowanie projektu innowacyjnego wyłonionego w konkursie 1/POKL/8/D.1.1/2009 w temacie: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. Beneficjentem jest Caritas Polska. Projekt pt. 50+ doświadczenie realizowany będzie w partnerstwie z dwoma parterami krajowymi: Grudziądzkim Centrum Caritas oraz Agrotec Polska.

Partnerem ponadnarodowym jest włoska organizacja Ismeri Europa. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób 50+ pooprzez jednoczesne zaangażowanie 4 grup interesariuszy: pracodawców, pracowników, partnerów oraz instytucji rynku pracy.

Cel zostanie zrealizowany przy wspólpracy z partnerem ponadnarodowym m.in. poprzez opracowanie nowoczesnych strategii zarządzania wiekiem dla przedsiębiorstw wykorzystujacych nowoczesne formy zarządzania wiekiem, a także opracowanie modelu gromadzenia i przetwarzania danych o rynku pracy dotyczących osób 50+ w formie Obserwatorium Rynku Pracy (ORP). Na produkt finalny będą składały się strategie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz model instytucji o specyfice ORP. Użytkownikami produktów będą pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz instytucje szkoleniowe.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2010 r. do 30.09.2012 r. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi 1 777 679,09 zł.

Opublikowano: 2010-10-25 przez Karolina Zawacka ostatnia aktualizacja: 2013-03-01

Wróć