Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEDŁUŻONY NABÓR DO 11. EDYCJI KONKURSÓW SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”!

przez Leszek Nienartowicz

Postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania spotów na konkurs Fundusze Europejskie w kadrze do dnia 26 października 2020 r. Tym z Państwa, którzy już zgłosili swoje produkcje serdecznie dziękujemy, a wszystkim którzy chcą dołączyć do udziału w Konkursie- ZAPRASZAMY!!! W konkursie brać udział mogą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

W tym roku do Konkursu można zgłaszać filmy/spoty w dwóch kategoriach:


I kategoriafilm informacyjno-promocyjny lub reklamowy o tematyce ściśle związanej z Funduszami Europejskimi


II kategoriafilm informacyjno-promocyjny lub reklamowy w tym tzw. wizerunkowy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na cele związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19


Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacja Tumult

Spoty reklamowe wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM należy przesyłać ONLINE do dnia 26 października 2020 r., po zalogowaniu  na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7qCKTmLD3RcXzdwkljEo6KormNlfqxpEZQbeEWn86cccxQA/viewform.


Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ


Pytania dotyczące konkursu spotów reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze proszę kierować do Dominki Kruzińskiej  (tel. (56) 62 100 19, wew. 106, email: dominika@ecfcamerimage.pl).

Wróć