Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

od 2015-10-06 do 2015-10-06 (13:00 - 17:00)

Dodane: 1970-01-01 01:00:00 przez Małgorzata Chojnacka

 

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie przygotowawcze na przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).
Spotkanie odbędzie się 6 października 2015 r. w godz. 13.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 208 (na I piętrze).

 

Adresaci i program

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych oraz pozostałych potencjalnych beneficjentów konkursu zainteresowanych tworzeniem struktur Lokalnych Grup Działania oraz tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Zapoznamy Państwa z zasadami aplikowania w aktualnie ogłoszonym konkursie Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Działania 11.1 "Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do 2 października 2015 r. Pytania należy kierować drogą telefoniczną pod nr 571 293 035 lub 668-516-636.

 

Dodatkowe informacje

Ilość miejsc ograniczona - o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane pocztą elektroniczną.

Organizator nie zwraca kosztów delegacji.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu!