Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z poddziałania 9.2.1 "Aktywne włączenie społeczne"

od 2017-10-12 do 2017-10-12 (09:00 - 15:00)

Dodane: 2017-10-04 06:46:00 przez Marek Wiśniewski

Ostatnia modyfikacja: 2017-10-13 07:54:45 przez Marek Wiśniewski

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17).

Data i miejsce szkolenia

12 października 2017 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program szkolenia

Pobierz program

Rekrutacja

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 62 18 598.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Prezentacje

Przedmiot konkursu i typy projektów

Kryteria wyboru

Wskaźniki

Standard minimum

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Toruń, ul. Plac Teatralny 2

tel. 56 62 18 598

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl