Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 8.4.2 i 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

od 2016-10-07 do 2016-10-07 (09:00 - 13:30)

Dodane: 2016-09-30 08:00:00 przez Karolina Dąbrowska

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 07:49:37 przez Karolina Dąbrowska

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 8.4.2 i 8.4.3 "Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16).

 

Data i miejsce spotkania

7 października 2016 r. godzina 9:00

Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215 na I piętrze.

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie w ramach poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16) oraz poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-046/16].

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

 

Rekrutacja zakończona

 

Program

Pobierz program spotkania

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń