Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne - Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału konsultacjach społecznych projektu Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji). Konsultacje potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2015 r.

 

Cele procesu rewitalizacji

Wzrost aktywności społecznej, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, to jedne z najbardziej oczekiwanych efektów procesów rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Zagadnienie rewitalizacji jest przedmiotem zainteresowania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a wsparcie procesów odnowy jest jednym z kierunków działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).

 

Projekt Zasad regionalnych w zakresie rewitalizacji

Projekt Zasad regionalnych w zakresie rewitalizacji stanowi zestaw informacji i reguł opracowywania programów rewitalizacji, mających wesprzeć gminy województwa kujawsko-pomorskiego w tworzeniu dobrych programów, prowadzących do faktycznej odnowy społecznej i gospodarczej obszarów problemowych w sytuacji, gdy jednym ze źródeł finansowania ma być RPO WK-P 2014-2020.

 

Dokumenty 

Projekt zasad jest dostępny także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2), w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 347).

 

Materiały- prezentacje

 

Uwagi i opinie

Uwagi i opinie należy składać w  terminie od 26 listopada do 10 grudnia 2015 r., wyłącznie na załączonym formularzu konsultacyjnym, który prosimy przesłać na adres: p.kazmierczak@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu).

 

Wróć