Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt z Torunia finalistą konkursu RegioStars 2015

przez Leszek Nienartowicz

Niezależne jury konkursu RegioStars, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta Van Nistelrooija, wybrało 17 finalistów spośród 143 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.

W kategorii Inteligentny wzrost gospodarczy laureatem został projekt z Torunia pn. "Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego", w ramach którego powstała platforma Exea Cloud Services wraz z infrastrukturą centrum przetwarzania danych Exea Data Center. Obecnie trwa budowa inkubatora nowych technologii Exea Smart Space. Exea Data Center to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek przetwarzania danych, zaprojektowany z myślą o uważanej za przyszłość branży IT technologii cloud computing. Zastosowane rozwiązania pozwalają zaoferować właścicielom firm nieograniczoną moc obliczeniową oraz elastyczne formy korzystania z zasobów. Znajdujące się na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego Exea Data Center oferuje wydajną infrastrukturę informatyczną, spełniając jednocześnie najwyższe wymogi bezpieczeństwa. 

Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach z 15 krajów UE: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Nagrody za rok 2015 przyznano w następujących czterech kategoriach:

  • Inteligentny wzrost gospodarczy − uwalnianie potencjału wzrostu MŚP na rzecz gospodarki cyfrowej
  • Zrównoważony wzrost gospodarczy − mobilizowanie inwestycji w efektywność energetyczną
    z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
  • Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu – integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • CityStars − przekształcanie miast z myślą o wyzwaniach przyszłości

Nazwy czterech zwycięskich projektów zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS), który będzie miał miejsce w Brukseli od 12 do 15 października 2015 r. Komisarz Corina Creţu oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij wręczą autorom zwycięskich projektów nagrody i świadectwa podczas ceremonii wręczenia nagród w dniu 13 października w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli. Dziennikarze będą mieli okazję porozmawiać z beneficjentami projektów przed ceremonią wręczenia nagród i po jej zakończeniu.

Celem nagród RegioStars jest uznanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym, a także wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów lub systemów wsparcia, które mogłyby być wzorcem dla innych regionów i osób zarządzających projektami.

Wszystkie wybrane projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). W konkursie RegioStars mogą brać udział wszystkie regiony UE zgłaszając projekty, które otrzymały wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej od dnia 1 stycznia 2000 r. Każdy region może zgłosić maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii konkursu.

 Więcej informacji  o konkursie tutaj

Wróć