Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEDŁUŻONY NABÓR DO 9. EDYCJI KONKURSÓW SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”!

przez Leszek Nienartowicz

Postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania spotów na konkurs Fundusze Europejskie w kadrze do dnia 12 października 2018 r. Tym z Państwa, którzy już zgłosili swoje produkcje serdecznie dziękujemy, a wszystkim którzy chcą dołączyć do udziału w Konkursie- ZAPRASZAMY!!!

W konkursie brać udział mogą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

W rym roku do Konkursu można zgłaszać filmy/spoty w dwóch kategoriach:

  I kategoria - do 45 sekund

  II kategoria - do 3 minut


Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

 

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

 

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacja Tumult.

 

  • Spoty reklamowe wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM należy przesyłać ONLINE do dnia 12 października 2018 r., godz. 22:00, po zalogowaniu  na stronie: https://goo.gl/vve576

 

Pytania dotyczące konkursu spotów reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze proszę kierować
do Pani Agnieszki Maciesowicz (tel. 56 621 00 19, agnieszka.m@camerimage.pl).

Wróć