Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPO na ochronę przyrody

przez Leszek Nienartowicz

Wsparcie ochrony przyrody na terenach objętych wojewódzkim ZITem to temat zbliżającego się  konkursu w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki będzie można pozyskać między innymi na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych oraz ścieżek edukacyjnych.

 

- To kolejny konkurs w ramach naszego RPO, w którym można uzyskać dofinansowanie na różnorodne projekty z zakresu ochrony przyrody. Tym razem środki trafią na tereny ZITu  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do składania wniosków w konkursie zapraszamy wszelkie podmioty z Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń i podmiotów zależnych), państwowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

 

Dofinansowanie można otrzymać na różnorodne projekty z zakresu ochrony przyrody, np. ochronę siedlisk przyrodniczych lub gatunków (w szczególności na terenach parków krajobrazowych), projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych czy tworzenia parków i ogrodów botanicznych. Pozyskane środki będzie można także przeznaczyć na tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych, a także działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie działań wobec przyrody.

 

Wnioski w konkursie będzie można składać od 5 grudnia do 18 stycznia. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu powinna wynosić nie więcej niż 100 tys. zł. Pula środków w konkursie to 700 tys. zł. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

Biuro Prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 listopada 2018 r.

Wróć