Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydłużenie etapu oceny preselekcyjnej w ramach Poddziałania 1.6.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1947/16 z dnia 14 grudnia 2016r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny preselekcyjnej w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16) do dnia 20 stycznia 2017 roku.

Link do konkursu - tutaj

Wróć