Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana ogłoszenie, regulaminu konkuru oraz generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.5.1

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż zmianie uległo ogłoszenie, regulamin konkursu oraz generator wniosków o dofinansowanie w ramach Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP. 03.05.01-IZ.00-04-057/16).

Link do konkursu - tutaj

Wróć